xKalkulator AR - oprogramowanie dla agencji reklamowej / drukarni

Poświęcasz kilka godzin dziennie na wycenę zleceń dla klientów? Pracownik nie jest w stanie samodzielnie oszacować kosztów lub popełnia błędy? Wycena, którą przygotowujesz jest skomplikowana i czasochłonna? Ta oferta jest dla Ciebie.

xKalkulator AR - Arkusz kalkulacyjny Libre Office Calc przeznaczony dla agencji reklamowej / drukarni wspomagający przygotowanie oferty dla klienta.

Czym jest xKalkulator AR?

xKalkulator AR to oprogramowanie przeznaczone dla agencji reklamowych i drukarni, które pozwala uprościć i przyspieszyć pracę w zakresie przygotowywania i wydruku (tradycyjnie lub cyfrowo do .pdf) ofert na:
- ulotki i plakaty – druk cyfrowy,
- ulotki i plakaty – druk offsetowy,
- wizytówki,
- wydruki wielkoformatowe,
- banery,
- inne prace towarzyszące.
Istnieje możliwość dostosowania xKalkulatora AR do indywidualnych potrzeb klienta dotyczących sposobu obliczeń w poszczególnych modułach, jak i  zaprojektowanie nowych modułów.

Instrukcja instalacji xKalkulatora

Do działania skryptu niezbędny jest program Libre Office - do pobrania ze strony domowej projektu - https://pl.libreoffice.org/. Link do folderu ze skryptem jest do pobrania na końcu artykułu. Należy go wypakować do głównego folderu na dysku C. Znajduje się tam folder wyceny wraz z 3-ma podfolderami o nazwach pdf, ods i xKalkulator AR. W katalogu xKalkulator AR znajduje się szablon programu Libre Office Calc. Dwa pozostałe to foldery gdzie będą się zapisywać pliki z ofertami w postaci plików pdf (do wysłania e-mailem lub druku) lub oferty w postaci plików ods - do późniejszej edycji.

Konfiguracja Libre Office

Ze względu na wykorzystywanie makr przez xKalkulator do pełnego działania skryptu wymagane jest zezwolenie na otwieranie makr przez program Libre Office. Aby tego dokonać należy po uruchomieniu programu należy przejść do pozycji Narzędzia w menu górnym a następnie wybrać Opcje, rozwinąć listę Libre Office po lewej, wybrać Bezpieczeństwo i opcję Bezpieczeństwo makr. W widocznym oknie poziom bezpieczeństwa ustalić na Średni lub Niski (zalecamy Średni). Zatwierdzić wyłączyć program, przy kolejnym uruchomieniu wybrane opcje dotyczące makr zostaną aktywowane. Po otwarciu pliku ze skryptem zostaniemy zapytani czy czy uruchomić makra - należy wybrać tak.


Jak działa xKalkulator?

Przedstawiamy działanie xKalkulatora na przykładzie przygotowania oferty na ulotki i plakaty w druku cyfrowym. Przykładowy wygląd okna w zakładce „Kalkulator” przed przystąpieniem do pracy na xKalkulatorze:

 

 

 

Po lewej, na żółtych polach, znajdują się się parametry wyceny. Operator xKalkulatora będzie wybierał z poszczególnych list właściwe kryteria.Po wypełnieniu wszystkich pól w kolumnach „Szczegóły wyceny” zostaną obliczone stosowne wartości, natomiast w kolumnie „Cena” będzie podana łączna cena netto za wybrane opcje. Przykładowy wygląd okna po wyborze parametrów wyceny:

 

 

 
Kliknięcie niebieskiego przycisku, widocznego po prawej stronie pod ceną netto, spowoduje dodanie pozycji do oferty. Aby dodać kolejną pozycję, należy podać wymagane parametry wyceny dla kolejnego produktu i ponownie kliknąć przycisk „Dodaj pozycję do oferty”.

Wprowadzanie modyfikacji

Skrypt xKalkulator umożliwia samodzielną edycję parametrów potrzebnych do wyceny. Operator może zmieniać ceny, opisy parametrów oraz dodawać lub usuwać istniejące dane, w tym także regulować wysokość narzutów na poszczególnych produktach. Własne parametry definiujemy w arkuszach Ustawienia.

Wydruk oferty

Wszystkie produkty, które sparametryzowano w zakładce „Kalkulator” i które zostały dodane do oferty, będą wyszczególnione w tabeli w zakładce „Oferta do druku”. Po prawej stronie znajdują się 3 przyciski, pierwszy nadaje aktualną datę i generuje numer wyceny, drugi eksportuje ofertę do pliku pdf, trzeci zapisuje do pliku ods do późniejszej edycji. Plik pdf i ods automatycznie zapiszą się w folderach pdf i ods utworzonych podczas instalacji skryptu na dysku c w folderze wyceny.


Poniższa wersja demo umożliwia zapoznanie się z funkcjami skryptu - możliwość zamiany parametrów oraz dodawania pozycji do oferty została ograniczona do modułu Banery.

Uwaga ważne - ze względu na zmiany w programie Libre Office skrypt w archiwum do pobrania znajduje się w 2 wersjach. Plik o nazwie xKalkulator_AR_v2_1_1-DEMO-LO512.ots - działa na wersjach Libre Office 5.1.2 i niższych, plik xKalkulator_AR_v2_1_1-DEMO-LO516.ots działa na wersji Libre Office 5.1.6 i wyższych.


Cena za pełną wersję wynosi 399 zł brutto (druk cyfrowy, offsetowy, wizytówki, druk wielkoformatowy, banery i siatki, dodatkowe usługi) i w tej kwocie zapewniamy:
- dostosowanie do danych i wymagań klienta czyli uzupełnienie parametrów, danych kontaktowych itp.
- ewentualna zmiana sposobu obliczeń (dodanie lub usunięcie składowych)
- zaprojektowanie jednego dodatkowego modułu np. przygotowywanie ofert dla naklejek, pieczątek czy też inne usługi jakie Państwo oferują. Oczywiście sposób wyliczeń zaprojektowany po konsultacjach.
W przypadku większej ilości modułów koszt do ustalenia indywidualnie ale z reguły jest to kwota 63 zł brutto za sztukę.

Istnieje również możliwość zamówienia wersji uwzględniającej tylko wydruki cyfrowe, offsetowe i wizytówki. Cena 250 zł brutto, tutaj w cenie zapewniamy:
- dostosowanie do danych i wymagań klienta czyli uzupełnienie, danych kontaktowych
- ewentualna zmiana sposobu obliczeń (dodanie lub usunięcie składowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. Przygotowujemy również kalkulatory dla innych branż jak produkcja mebli, produkcja parapetów, blatów kuchennych, schodów i wszelkie branże gdzie liczy się szybkość i mały nakład pracy w przygotowaniu oferty dla klienta. Sprawdż też nasz uniwersalny wzór oferty cenowej dla dowolnej branży.